صفحه اصلی

ایمیل مطالب پاتوق عمارها پشتیبانی          کلیپ معرفی دانشگاه ولایت ایرانشهر

نویسنده : محمدجميل برهانزهي

موضوع :


 کلیپ معرفی دانشگاه ولایت ایرانشهر

 

دانلود با لینک غیر مستقیم:

Uploadboy | FileMoney | Uptobox

 
 

پنجشنبه یکم مرداد ۱۳۹۴

 

          تقويم آموزشي نيمسال اول سال تحصيلي 93-92

نویسنده : محمدجميل برهانزهي

موضوع :


 جهت ورود به سيستم گلستان كليك كنيد

انتخاب واحد دانشجويان

شنبه 16/6/1392 لغايت پنج شنبه 21/6/1392

شروع كلاس ها

شنبه 23/6/1392

حذف و اضافه(ترميم واحد)

دوشنبه 1/7/1392 لغايت پنج شنبه 4/7/1392

حذف تكدرس

شنبه 30/9/1392 لغايت پنج شنبه 5/10/1392

ارزشيابي اساتيد

شنبه 23/9/1392 لغايت پنج شنبه 28/9/1392

امتحانات

امتحانات دروس عمومي : شنبه 14/10/1392 لغايت دوشنبه 16/10/1392

امتحانات دروس اختصاصي : سه شنبه 17/10/1392 لغايت شنبه 28/10/1392

(به جز روزهاي جمعه و تعطيلات رسمي)

 

سه شنبه دوازدهم شهریور ۱۳۹۲

 

          سیستم ها

نویسنده : محمدجميل برهانزهي

موضوع :


 جهت ورود به سيستم گلستان كليك كنيد

جهت ورود به سيستم دبير خانه كليك كنيد

 

شنبه نهم دی ۱۳۹۱

 

          دانشکده ها

نویسنده : محمدجميل برهانزهي

موضوع :


دانشكده ادبيات وعلوم انساني

 

دانشكده ادبيات وعلوم انساني

دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه ولايت در سال 1387 تاسيس گرديده است. گروه هاي آموزشي اين دانشكده شامل زبان و ادبيات فارسي، فرهنگ و زبانهاي باستاني و تاريخ مي باشد. اين دانشكده در حال حاضر 18 عضو هيات علمي دارد.

 
دانشكده علوم پايه

دانشكده علوم پايه

دانشكده علوم پايه دانشگاه ولايت در سال 1387 تاسيس گرديد. گروه هاي آموزشي اين دانشكده مشتمل بر گروه رياضي گروه آمار گروه علوم كامپيوتر وگروه زمين شناسي است. اين دانشكده هم اكنون 21 عضو هيئت علمي دارد.

دانشكده فني مهندسي
تاریخ ارسال : 22/08/1391

دانشكده فني مهندسي

دانشكده فني مهندسي دانشگاه ولايت درسال 1387 تاسيس گرديد. گروه هاي آموزشي اين دانشكده شامل گروه مهندسي عمران ،گروه مهندسي صنايع، گروه مهندسي منابع طبيعي (محيط زيست) ،گروه مهندسي كشاورزي(علوم باغباني) ، گروه مهندسي برق (الكترونيك) ، گروه مهندسي كامپيوتر( نرم افزار)، گروه مهندسي مكانيك (جامدات) مي باشد. اين دانشكده در حال حاضر 9 عضو هيات علمي دارد. اين دانشكده در سال 1391در خواست اخذ مجوز جهت تاسيس رشته مهندسي معدن را نيز در دست پيگيري دارد.

    گروه زبان و ادبيات انگليسي
 

گروه زبان و ادبيات انگليسي

گروه زبان و ادبيات انگليسي در سال 1372 با تاسيس دانشكده تربيت دبير ايرانشهر در گرايش دبيري زبان انگليسي فعاليت خود را آغاز كرده و پس از آن در گرايش ادبيات و متر جمي به پذيرش دانشجو پرداخته است. در سال 1389 بااخذ مجوز و موافقت اصولي در مقطع كارشناسي ارشد با پذيرش دانشجو فعاليت خود را گسترش داده است.

گروه زبان و ادبيات انگليسي

گروه زبان و ادبيات انگليسي در سال 1372 با تاسيس دانشكده تربيت دبير ايرانشهر در گرايش دبيري زبان انگليسي فعاليت خود را آغاز كرده و پس از آن در گرايش ادبيات و متر جمي به پذيرش دانشجو پرداخته است. در سال 1389 بااخذ مجوز و موافقت اصولي در مقطع كارشناسي ارشد با پذيرش دانشجو فعاليت خود را گسترش داده است.

 

شنبه نهم دی ۱۳۹۱

 

          معاونت ها

نویسنده : محمدجميل برهانزهي

موضوع :


معاونت اداري مالي

مهندس عبدالقيوم دهواري

سمت    معاونت اداري مالي

تحصيلات                       كارشناس ارشد عمران-سازه

شماره تماس                   3312352

دورنگار                         3312292

داخلي                            1107

پست الكترونيك                          dhgh177@gmail.com -   ابلاغ كليه مصوبات، مقررات و آيين‌نامه‌هاي ابلاغي از سوي رئيس دانشگاه به واحدهاي ذيربط و پيگيري و نظارت بر حسن اجراي آن.

-   تدوين آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و دستور جلسات مرتبط با وظايف معاونت جهت پيشنهاد به مراجع ذي‌صلاح براي تصويب.

-      نظارت بر واحدهاي تابعه به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي وظايف آنها.

-      ارائه گزارش‌هاي توجيهي لازم به رئيس دانشگاه درخصوص وظايف مربوط به واحدهاي تحت نظر.

-      پيشنهاد افراد واجد شرايط براي تصدي سمت‌هاي مديريتي در حوزه معاونت به رياست دانشگاه.

-      همكاري با ساير معاونت‌ها جهت حسن اجراي اهداف، وظايف و برنامه‌‌هاي دانشگاه.

-   اداره و نظارت بر حسن اجراي كليه امور اداري، مالي و عمراني دانشگاه مطابق با مصوبات ، مقررات و آيين نامه‌هاي مربوط.

-   رسيدگي به اهداف اجرايي دانشگاه و هدايت و نظارت  بر چگونگي گردش كار‌ها و روش‌هاي كاري مورد عمل  در واحدهاي مختلف به منظور ايجاد هماهنگي بين فعاليت‌هاي مربوط به واحدهاي مختلف در راستاي تحقق اهداف اجرايي دانشگاه.

-   نظارت بر مصرف اعتبار تخصيصي به واحدهاي مختلف براساس بودجه تفصيلي مصوب هيات امنا و ساير قوانين و مقررات مالي مورد عمل دانشگاه و ارائه گزارش جهت طرح در هيات امناء.

-   تعيين وضعيت موجود دانشگاه از طريق شناسايي نقاط قوت و تنگنا‌ها و مشكلات و فرصت‌ها و تهديدات پيش‌رو جهت تعيين راهبردهاي پيشنهادي در راستاي ارتقاء به وضعيت مطلوب با هماهنگی واحدهای ذی ربط دانشگاه.

-   جمع آوري و تكميل اطلاعات مورد نياز براساس طرح جامع دانشگاه و برنامه‌ريزي و پيشنهاد بودجه ساليانه و انجام كليه فعاليت‌هاي لازم در جهت اجراي طرح‌هاي عمراني دانشگاه (اعم از پيماني، اماني و ...) با هماهنگی مدیریت طرح و برنامه.

-   انجام تعميرات اساسي به منظور احياء و نگهداري ساختمان‌ها و تاسيسات موجود با هماهنگی مدیریت طرح و برنامه.

-   تشكيل كميته تدوين روش‌هاي اجرايي به منظور بهينه سازي سامانه تعاملات اداري بين واحدهاي تابعه با همكاري ساير معاونت‌هاي دانشگاه.

-   استقرار فرآيند شناسايي درآمدها و كنترل مناسب بر چرخه مالي به منظور تهيه گزارشات مديريتي مالي در جهت ايجاد انضباط مالي در بخش‌هاي مختلف دانشگاه.

-   تدوين روش‌هاي اجرايي مناسب براي نگهداري ابنيه و تجهيزات دانشگاه به منظور حفظ و نگهداري از سرمايه‌هاي ملي دانشگاه.

-      انجام ساير امور محوله از سوي رييس دانشگاه.

 

مديريت فرهنگي

مهندس جواد يوسفي

سمت             مديريت فرهنگي

تحصيلات       كارشناس ارشد مهندسي منابع طبيعي-محيط زيست

داخلي            1018

پست الكترونيك    javad.yousefi@gmail.com


-       برنامه­ريزی طرح­هاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي دانشگاه.

-       برنامه­ريزی طرح­هاي فوق برنامه در زمينه­هاي فرهنگي، علمي، تحقيقاتي و هنري.

-    راهبری، مديريت و اجرای برنامه­ها و فعاليت­های فرهنگی، هنری، قرآنی، دينی، اجتماعی و سياسی در سطوح مختلف دانشگاه.

-       گسترش فضای اخلاقی، معنوی و تربيتی در دانشگاه.

-       برنامه­ريزی، سازمان­دهی و زمينه­سازی اجرای فعاليت­های قرآنی- دينی.

-       نظارت و ارزيابی فعاليت­ها و برنامه­های فرهنگی.

-       ايجاد هماهنگی، انسجام و همکاری لازم ميان متوليان امور فرهنگی در دانشگاه.

-       تشكيل گروه­هاي دانشجويي در رشته­هاي مختلف هنري براساس قوانين مصوب. 

-       تعامل با مراكز و نهادهاي فرهنگي، هنري و اجتماعي كشور. 

-    تهيه برنامه­هاي مختلف و تشكيل و ترغيب دانشجويان، اساتيد و كاركنان به شركت در برنامه­ها و مسابقات حفظ و قرائت قرآن كريم و همچنين شركت در فعاليت­هاي هنري، اردوها و جشنواره­ها. 

-       انتشار و ترويج ارزش­هاي اسلامي از طريق تهيه منابع سمعی و بصری. 

-    جمع­آوري و فراهم آوردن نشريات هنري، اجتماعي، سياسي و فرهنگي كشور به منظور استفاده دانشجويان و ايجاد آرشيو هاي مربوط. 

-       برنامه­ريزي و برگزاري اردوهاي آموزشي، فرهنگي، زيارتي و هنري براي دانشجويان.

-    برگزاري مسابقات داخل دانشگاه و تشويق و ترغيب دانشجويان براي شركت در مسابقات و جشنواره­هاي فرهنگي و هنري.

-       برگزاري جشن­هاي فارغ التحصيلي دانشجويي با همكاري واحدهاي ذيربط دانشگاه. 

 

مديريت دانشجويي

مهندس محمد قاسمي

سمت                            مديريت دانشجويي

تحصيلات                       كارشناس ارشد مهندسي عمران

شماره تماس                  3311991

داخلي                            1055

پست الكترونيك                Shmgh@yahoo.com
 


 

-         تهيه و تدوين برنامه هاي مختلف در زمينه امور دانشجويي .

-         اجراي سياستها و خط مشي هاي تعيين شده در خصوص امور رفاهي و خوابگاههاي دانشجويان .

-         تنظيم برنامه هاي لازم جهت برقراري ارتباط مناسب بين اساتيد و دانشجويان .

-      برنامه ريزي جهت اسكان دانشجويان و تنظيم ضوابط آن و همچنين تأمين و اداره خوابگاههاي دانشجويي و مراقبت در مسائل انضباطي آنها .

-         انجام خدمات مربوط به ارائه كمكهاي مالي و وامهاي دانشجويي به دانشجويان واجد شرايط .

-         انجام امور مربوط به تسويه حساب وامهاي صندوق رفاه دانشجويان .

-         نظارت و هماهنگي در كليه امور دانشجويي دانشكده ها و گروههاي آموزشي .

-         نظارت بر حسن اداره سلف سرويس ها و خوابگاههاي دانشجويي، از لحاظ كيفيت و كميت تغذيه و بهداشت محيط .

-         برنامه ريزي جهت به كارگيري دانشجويان در امور مختلف .

-         برنامه‌ريزي در جهت استفاده مطلوب از اوقات فراغت دانشجويان و سالم سازي جسم و روح آنها.

-         نظارت بر انجام امور مشاوره و ارائه راهنمايي هاي لازم در زمينه هاي تحصيلي ، شغلي و شخصي به دانشجويان .

-         انعكاس نظرات و پيشنهادات دانشجويان به مقامات مسئول دانشگاه .

-         بررسي نيازهاي پرسنلي ، تداركاتي و تجهيزاتي واحد هاي تابعه و انعكاس به مراجع ذي‌ربط دانشگاه و يا ساير مراجع .

 

 

 

شنبه نهم دی ۱۳۹۱

 

          حوزه ریاست

نویسنده : محمدجميل برهانزهي

موضوع :


 

دكترغلام رضا رضايي 

سمت                                          رئيس دانشگاه

تحصيلات                                     دكتراي رياضيات

شماره تماس                                 3312289

داخلي                                          1110

دورنگار                                         3311279 

پست الكترونيك
                             grezaei@hamoon.usb.ac.irدانشگاه ولايت در منطقه بلوچستان به عنوان دانشگاهي پيشرو در حوزه علم و تكنولو‍ژي با محوريت ايمان و اخلاق، بسط و گسترش علوم و دانشهاي كاربردي با نگاه متعالي و التزام بخش به دين مبين اسلام و رعايت اصول اخلاقي وحرفه اي همچنين با تكيه بر ارزشهاي متعالي انساني و بهره گيري از توان و انگيزه مضاعف نسل جوان و متدين ايران اسلامي ، مسئول و پاسخگوي نيازهاي جامعه بوده و با بهره گيري از علم نافع در توليد ثروت ملي و سرمايه نيروي انساني متعهد و متخصص، تمام توان خود را در ايجاد دانشگاه تمدن ساز اسلامي به كار خواهد گرفت.

اميد رسيدن به بلنداي قابل حصول مرجعيت علمي ايران اسلامي با استعانت از درگاه خداوند متعال آرزوي اين مجموعه دانشگاهي است.

 

مدير حراست
 

  

محمد میری

سمت                           سرپرست حراست

تحصيلات                       فوق لیسانس عمران

شماره تماس                   3312290

داخلي                           1080

پست الكترونيك         Miri_mohammad@yahoo.com    

 

 


 

-      برنامه ريزي ، سازماندهي ، نظارت و هدايت كليه فعاليتها و اقدامات حراستي .

-      كنترل و نظارت بر حضور و اشتغال اتباع خارجي در محيط دانشگاه براساس ضوابط مربوط .

-   همكاري و اظهار نظر در طرحهاي حفاظت از تأسيسات دانشگاه ونظارت برحسن اجراي طرحهاي مزبور طبق دستورات مقامات ذي‌صلاح .

-      استقرار سيستم مناسب حفاظت فيزيكي ، پرسنلي و فنّاوري اطلاعات دانشگاه .

-      ابلاغ دستورات حراستي به مؤسسات تابعه و واحدهاي اداري

-      انجام اقدامات لازم در صورت بروز حوادث و سوانح و اطلاع فوري مراتب به مقامات مسئول.

-      تهيه و تنظيم فرمهاي حراستي .

-      دريافت ، ثبت و اقدام در مورد اسناد طبقه بندي شده و توزيع و نگهداري آنها به صورت متمركز .

-      دريافت ، ثبت و نگهداري مكاتبات و اسناد محرمانه دانشگاه .

-      ارائه نظرات مشورتي به مسئولين با توجه به اطلاعات مكتسبه .

-      رفع نقائص و بهبود روشهاي حراستي .

-      تنظيم برنامه هاي مختلف بازرسي .

-      صدور كارت شناسايي ، مجوز تردد و رعايت تدابيرلازم به منظور پيشگيري از هر گونه سوءاستفاده و جعل

 


 

-      برنامه ريزي ، سازماندهي ، نظارت و هدايت كليه فعاليتها و اقدامات حراستي .

-      كنترل و نظارت بر حضور و اشتغال اتباع خارجي در محيط دانشگاه براساس ضوابط مربوط .

-   همكاري و اظهار نظر در طرحهاي حفاظت از تأسيسات دانشگاه ونظارت برحسن اجراي طرحهاي مزبور طبق دستورات مقامات ذي‌صلاح .

-      استقرار سيستم مناسب حفاظت فيزيكي ، پرسنلي و فنّاوري اطلاعات دانشگاه .

-      ابلاغ دستورات حراستي به مؤسسات تابعه و واحدهاي اداري

-      انجام اقدامات لازم در صورت بروز حوادث و سوانح و اطلاع فوري مراتب به مقامات مسئول.

-      تهيه و تنظيم فرمهاي حراستي .

-      دريافت ، ثبت و اقدام در مورد اسناد طبقه بندي شده و توزيع و نگهداري آنها به صورت متمركز .

-      دريافت ، ثبت و نگهداري مكاتبات و اسناد محرمانه دانشگاه .

-      ارائه نظرات مشورتي به مسئولين با توجه به اطلاعات مكتسبه .

-      رفع نقائص و بهبود روشهاي حراستي .

-      تنظيم برنامه هاي مختلف بازرسي .

-      صدور كارت شناسايي ، مجوز تردد و رعايت تدابيرلازم به منظور پيشگيري از هر گونه سوءاستفاده و جعل .

 
نظارت و ارزيابي حامد نجفي آشتياني 

سمت                                          مدير نظارت و ارزيابي

تحصيلات                                    كارشناس ارشد فيزيك

داخلي                                        1107

پست الكترونيك                           hamednajafi59@yahoo.com 


 


-         اجراي مصوبات و دستورالعمل هاي شوراي نظارت و ارزيابي آموزش عالي.

-      جمع آوري اطلاعات و آمار مورد نياز در چارچوب مصوبات شوراي نظارت و ارزيابي آموزش عالي و تجزيه و تحليل داده ها و دسته بندي اطلاعات مربوط به ان و ارائه گزارش به شوراي نظارت و ارزيابي.

-         همكاري با گروه هاي نظارت و ارزيابي اعزامي از طرف وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري.

-      تهيه گزارش مربوط به كيفيت آموزشي ، پژوهشي ، فرهنگي ، دانشجويي ، ‌اجرايي و...  دانشگاه براساس الگوهاي تنظيم شده از سوي شوراي نظارت و ارزيابي آموزش عالي و ارائه آن به رياست دانشگاه جهت انعكاس به وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري در پايان هر نيمسال تحصيلي.

-      ارزيابي ارتقاء كيفيت و كميت فعاليتهاي آموزشي ، پژوهشي ، فرهنگي، اجرايي و ميزان كارائي برنامه‌ها و مقررات براساس عوامل و شاخص هاي تعيين شده.

-         جمع آوري و ارائه نظرات و پيشنهادهاي لازم در جهت اصلاح و بهبود كيفيت آموزشي ، پژوهشي ، فرهنگي، ‌اجرايي و ... در دانشگاه.

-         ايجاد هماهنگي و ارتباط ميان شوراي نظارت و ارزيابي و گروه نظارت و ارزيابي دانشگاه.

-      ارزيابي روش تدريس اعضاء هيأت علمي دانشگاه و تلاش در جهت انتخاب مناسب ترين روش تدريس براي هر موضوع درسي از طريق تكميل فرمهاي پرسشنامه توسط دانشجويان و نظر خواهي از دانش‌آموختگان در مورد نقاط قوت و ضعف نحوه آموزش و پژوهش در دانشگاه.

-         بررسي و تصويب طرحهاي مربوط به گروه نظارت و ارزيابي دانشگاه.

-         بررسي وضعيت آموزشي ، پژوهشي و رفاهي اعضاء آموزشي دانشگاه و يافتن شاخصها و عوامل تأثير گذار بر كيفيت آموزش و پژوهش.

-      بررسي و ارزيابي مستمر كاركرد گروههاي آموزشي ، دانشكده ها و واحدهاي تابعه دانشگاه و ارائه گزارش به معاونت‌هاي ذي‌ربط دانشگاه.

-      بررسي مشكلات و موانع رشد كيفي آموزش و پژوهش در دانشگاه و ارائه طرحهاي مناسب جهت بهبود و افزايش سطح كيفي آموزش و پژوهش دانشگاه.

-      ارتباط با دانشگاههاي معتبر جهان و كسب اطلاع از نحوه تلاشها و دستاوردهاي نوين در زمينه نظارت و ارزيابي عملكرد دانشگاه و استفاده بهينه از آن.

-         نظارت و ارزيابي منظم فعاليتهاي مديران دانشگاه با هماهنگي و همكاري معاونت هاي ذي‌ربط.

-      برگزاري دوره‌ها و كارگاههاي آموزشي براي اعضاي هيأت علمي ، مديران و كارشناسان ذي ربط دانشگاه در جهت ارتقاي كيفيت عملكرد آموزشي ، پژوهشي ، فرهنگي ، اجرايي و ...  دانشگاه با هماهنگي معاونت هاي مربوط.

-         انجام بررسي هاي لازم در زمينه تغيير و يا توسعه برنامه هاي درسي و آموزشي و ارائه پيشنهاد به معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه.

-         تهيه آئين نامه و دستورالعملهاي لازم در زمينه مربوط.

-         نظارت برنحوه اجراي امتحانات ميان ترم و پايان ترم دانشگاه.

-         نظارت بر حسن اجراي كليه قوانين و مقررات دانشگاه و ارائه گزارش موارد تخلف به رياست دانشگاه و يا معاونتهاي ذي‌ربط

 

مسئول فناوري اطلاعات


نادر بزرگ زاده

سمت                                         مسئول فناوري اطلاعات

تحصيلات                                    كارشناس كامپيوتر

داخلي                                       1090

پست الكترونيك                           mr.bozorgzadeh@yahoo.com 

-      مديريت، ساماندهي و  پايش امور فناوري اطلاعات و خدمات رایانه ای و اعتبارات مربوط در سطح دانشگاه.

-      اتخاذ تدابير و اقدامات لازم و تعريف پروژه‌ها در سطح دستگاه.

-      گسترش استفاده از فناوري اطلاعات و خدمات رایانه ای.

-      ايجاد ، گسترش و نظارت بر دولت الكترونيك و خدمات الكترونيكي

-      ايجاد ، گسترش و پشتيباني از زير ساخت‌هاي فناوري اطلاعات و خدمات رایانه ای.

-      گسترش امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات.

-      ايجاد، گسترش و نظارت بر سامانه‌هاي نرم‌افزاري و سخت افزاري فناوري اطلاعات و ارتباطات در سطح دانشگاه.

-   تدوين و اصلاح استانداردها ، آيين‌نامه‌ها ، دستورالعمل‌ها ، بخشنامه‌ها در حوزه فناوري اطلاعات و خدمات رایانه ای و نظارت بر اجراي آن‌ها در سطح دانشگاه.

-     نظارت بر اجراي قوانين و اسناد بالادستي فناوري اطلاعات و خدمات رایانه ای كشور در سطح دانشگاه.

-   حضور در مجامع ، نشست‌ها، همايش‌ها ، جلسات داخلي و بين‌المللي، همكاري و انعقاد تفاهم‌نامه و قرارداد با دستگاه ‌ها ، سازمان‌ها و شركت‌ها، در حوزه فناوري اطلاعات و خدمات رایانه ای به نمايندگي از دانشگاه.

-     تدوين و پيشنهاد قوانين، آيين‌نامه‌ها در حوزه فناوري اطلاعات و خدمات رایانه ای به نمايندگي از دانشگاه.

-   همكاري و استفاده از توانمندي‌ها و اعضاي هيأت علمي به منظور انجام امور تخصصي در حوزه فناوري اطلاعات و خدمات رایانه ای.

-      اداره فعاليت­هاي مربوط به خدمات رايانه­اي و برقراري ارتباط با شبكه­هاي رايانه داخلي و خارجي.

-      مديريت و پشتيباني شبكه داخلي.

-      ايجاد بانك اطلاعاتي دانشگاه و همكاري در استفاده بهينه از مراكز خدمات رايانه­اي دانشگاه. 

-      همكاري با واحدهاي دانشگاه در جهت ارائه اطلاعات و آمار درخواستي. 

-      تهيه و نگهداري نرم افزارهاي مورد نياز حوزه­هاي مختلف دانشگاه. 

-      انجام امور مربوط به شبكه اطلاع رساني داخلي و بين المللي. 

-      حمايت و پشتيباني از پايگاه اطلاع رساني دانشگاه. 

-      برقراري ارتباط دانشگاه با شبكه جهاني اينترنت، نگهداري و پشتیباني سرورهاي اينترنت. 

-      برنامه­ريزي براي خريد پايگاه­هاي اطلاعاتي ديجيتالي و انتخاب منابع لاتين مورد نياز دانشگاه.

-      ارائه مشاوره به دانشكده­ها در مورد خريد قطعات سخت افزاري و موارد مشابه. 

-      نظارت بر تهيه و تأمين نرم افزارهاي مورد استفاده در واحدهاي مختلف دانشگاه.

-      طراحي و پياده­سازي سيستم­هاي نرم افزاری و سخت­افزاری دوره­های مجازي. 

-      ارائه استانداردهاي آموزش الكترونيك.

 

 

نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري
تاریخ ارسال : 22/08/1391

حجته الاسلام والمسلمين يوسف محمدي سليماني

سمت                                          مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري

تحصيلات                                     كارشناس ارشد تاريخ

داخلي                                          1054
 پست الكترونيك                          mohammadi.1341@yahoo.com

 

روابط عمومي
تاریخ ارسال : 27/08/1391


علي اصغر نخعي

سمت                                  مدير روابط عمومي

تحصيلات                              ليسانس ادبيات

شماره تماس                           3312289

داخلي                                   1110

دورنگار                                  3311279 
پست الكترونيك                         
nakhaei_usb_iranshahr@yahoo.com

 


-       تهيه و تنظيم و اجراي طرحها و برنامه هاي تبليغاتي و انتشاراتي.
-
       مطالعه كليه جرايد و روزنامه ها و استخراج مطالب علمي مورد نياز براي ارسال به واحدهاي مربوط.
-
       برنامه ريزي و اداره امور كنفرانسها و سمينارها.
-
       انتشار اخبار و اطلاعات داخلي دانشگاه جهت اطلاع كاركنان.
-
       اجراي كليه امور مطبوعاتي و سمعي و بصري دانشگاه.
-
       تهيه برنامه هاي لازم جهت مراسم اعياد و جشن ها و امور تشريفاتي كه از طريق دانشگاه برگزار مي شود و پيشنهاد اعتبارات مورد نياز آن به مسئولين ذيربط.
-
       ارسال نامه‌هاي محرمانه به مديريت‌ها و واحدها و ارگانهاي مختلف و ثبت ،‌ ضبط ،‌ نگهداري و بايگاني نامه‌هاي محرمانه.


-
       همكاري در به روز نمودن اطلاعات در سايت اينترنتي دانشگاه.
-
       جمع‌آوري اطلاعات و اطلاع رساني اخبار علمي، پژوهشي دانشگاه به مردم و نيز آشنايي عموم به چگونگي و نحوه عملكرد واحدهاي مختلف دانشگاه از طريق انتشار پيك ، مجله ، نشريه و  خبر‌نامه‌هاي دوره‌اي و ... .
-
       عكسبرداري و تهيه فيلم از مراسم تشريفاتي سمينار‌ها ، مصاحبه‌ها و ... و نگهداري سوابق آنها.
-
         انجام مكاتبات ، دستور كار، تهيه ، تدوين و تنظيم مصوبات هيأت امناء دانشگاه‌ها.

-         انجام امور اداري هيأت امناء، هيأت مميزه و شوراهاي دانشگاه و كميسيون‌هاي مختلف مربوط و ابلاغ مصوبات آنها به واحدهاي ذيربط.
-
         رسيدگي به امور مربوط به جمع آوري و استنتاج اطلاعات و آمار كليه امور دانشگاه.
-
         تهيه و تنظيم صورتجلسات مربوط به كميسيون دائمي و هيأت امناء و جمع آوري مصوبات آنها و ارائه گزارشات لازم.
-
         بررسي و ابلاغ آيين نامه‌هاي مالي، معاملاتي ، اداري، استخدامي ، تشكيلاتي كه برحسب مورد پس از تاييد و ابلاغ وزارت متبوع قابل اجرا مي باشد.
-
      تنظيم برنامه هاي سمينارها ، كنگره ها ، سمپوزيوم ها و كنفرانس هاي علمي و تحقيقاتي بين‌المللي با همكاري ساير واحدها و همچنين پيشنهاد اعتبارات مورد نياز آن به مسئولين ذيربط.
-
      انجام بررسي هاي لازم به منظور جلب همكاري شخصيت هاي علمي ايراني مقيم خارج.
-
      فراهم آوردن شرايط جذب دانشجويان خارجي با همكاري گروههاي آموزشي.
-
      تشريك مساعي در برقراري ارتباط انجمن‌ها و اعضاي هيات علمي دانشگاه با مجامع علمي بين‌المللي و دانشمندان خارجي با همكاري ساير واحدهاي ذيربط دانشگاه و واحد همكاريهاي علمي و بين المللي وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري.
-
      تهيه تفاهم نامه هاي همكاري‌هاي علمي با دانشگاهها و موسسات تحقيقاتي خارج  از كشور و عضويت در مجامع علمي و بين المللي.

-      رسيدگي به امور مربوط به استادان و محققان خارجي در دانشگاه.

 

 

 

شنبه نهم دی ۱۳۹۱

 

          درباره ایرانشهر

نویسنده : محمدجميل برهانزهي

موضوع :


موقعیت جغرافیایی و ویژگیهای طبیعی شهرستان ایرانشهر

شهرستان ایرانشهر در ناحیه مرکزی بلوچستان با مساحتی بالغ بر 30200 کیلومتر مربع و با ارتفاع متوسط591 متر از سطح دریا در فاصله 345 کیلو متری مرکز استان سیستان و بلوچستان واقع و 15 درصد وسعت استان را به خود اختصاص داده است .

این شهرستان از شمال به شهرستان های خاش ,از شرق به سراوان , از جنوب به شهرستان های سرباز و نیکشهر و از غرب به استان کرمان و دشت جازموریان محدود است .

شامل 4 بخش ( مرکزی , بمپور , بزمان و دلگان ) و شهرهای ایرنشهر , بزمان , گلمورتی و 10 دهستان ( حومه , بمپور شرقی  بمپور غربی , دامن , ابتر ,آب  رئیس , بزمان , دگان , هودیان و جلگه چاه هاشم ) می باشد .

از مهمترین ارتفاعات این شهرستان می توان به رشته کوههای بزمان با قله آتشفشانی  نیمه فعال ان اشاره نمود که با ارتفاع 3497 متر از سطح دریا پس از کوه تفتان مرتفع ترین ناهمواری استان سیستان و بلوچستان محسوب می گردد . کوه خضر نیزاز مهمترین قله های رشته کوههای بزمان  می باشد .

آب و هوای این شهرستان بواسطه وجود مناطق کوهستانی و مناطق پست شدیدا تحت تاثیر عوارض جغرافیایی و پستی و بلندی های متنوع ان می باشد ولی عموما دارای آب و هوای گرم و خشک و گاها شرجی بوده که تحت تاثیر باد های موسمی منطقه قرار دارد .متوسط درجه حرارت در تابستان 45 درجه و حداقل دما در زمستان 2 درجه سانتی گراد بالای صفر می باشد .

 

منابع آبی

شهرستان ایرانشهر در مقایسه با سایر  شهرستان های استان از نظر آب های زیر زمینی و سطحی از وضعیت بهتری برخوردار بوده و در حال حاضر عمده منابع تامین آب شهرستان ,رود خانه های فصلی و دائمی دامن و رودخانه بمپور می باشد . که از ارتفاعات کارواندر  سر چشمه گرفته و پس از طی مسیری تقریبا 170 کیلومتری به ریگزار جازموریان می ریزد.

 

پیشینه تاریخی شهرستان ایرانشهر
نام اولیه و کهن ایرانشهر  پره , پهره و معرب آن فهره می باشد که با توجه به متون مورخان ( ایرانی و غیر ایرانی ) باستان به این ناحیه گدروزیا  یا بلوچستان جنوبی اطلاق می شده است . مورخان و جغرافی نویسان اسلامی نیز از این مکان با عنوان فهره و یا فهلفهره یا فهرج در ناحیه مکران یاد نموده اند نام کنونی ایرانشهر از قدیم الایام  به عنوان یکی از کانونهای استقرار بشر تا کنون مطرح بوده است به گونه ای که در تمامی نقاط این شهرستان میتوان شواهد  متعددی از آثار سکونت بشر یافت نمودسایت های باستانی همچون بمپور , چاه حسینی , خوراب , اسپیدژ , سعید آباد , دامن و .... از این جمله اند ایرانشهر در دوره های تاریخی و اسلامی نیز از شکوه و رونق خاصی برخوردار بوده است به گونه ای که قلعه بمپور از دوران تاریخی (ساسا نیان ) و شمار فراوانی قلعهاز دوره اسلامی همچون بمپور , ابتر , ناصری , دامن و... گواه بر این مداعا است . بمپور در دوره افشاریان تا قاجاریه بعنوان مرکز حکمرانی بلوچستان جنوبی ( مکران ) ایفای نقش می نموده است . به گونه ای که ایالت کرمان و مکران بلوچستان به مرکزیت بمپور توسط حاکمی واحد اداره می شده است . اما پس از دوره قاجار با مرکزیت یافتن ایرانشهر بعنوان مرکز شهرستان ایرانشهر و ساخت قلعه ای عظیم در ان بمپور به یکباره اقتدار نظامی و سیاسی و حکمرانی خود را از دست داده و مرکزیت و مقر حکومت بلوچستان از بمپور به ایرانشهر انتقال و از این پس شهر به سرعت رشد نموده و گسترش می یابد .

مردم شناسی

مردم بلوچستان از قدیم الایام به صفات نیکویی همچون سخت کوشی و مهمان نوازی شهره بوده اند .

 بر اساس آخرین سر شماری سال 1385 کل جمعیت این شهرستان 274136 نفر بوده است که از این میان 143715 نفر آن را جمعیت شهری و 130421 نفر را جمعیت روستایی تشکیل می دهند .

دین اکثریت قاطع مردم ایرانشهر اسلام و با گرایش های مذهبی اهل سنت و شیعه بوده زبان مردم ایرانشهر در بلوچستان بلوچی می باشد که در مناطق مختلف بلوچستان با گویش های مختلف و متفاوت رواج دارد این زبان همانند زبان های رایج گیلکی و کردی ریشه زبان پهلوی میانه دارد .

عمده ترین شیوه های معیشتی مردمان ایرانشهر کشاورزی , دامداری , تجارت و صیادی و صنایع دستی  می باشد .

عشایر بلوچ درصد بالایی از ساکنان مناطق روستایی و غیر شهری شهرستان ایرانشهر را تشکیل می دهند که عمدتا در سیاه چادر ها (گدام ) و کپر های ساخته شده از شاخ و برگ نخل خرما و داز زندگی می کنند , عمده معیشت این خانوار ها از طریق نگه داری دام خصوصا بز  می باشد .


فرهنگ و هنر

 اعیاد

 از مهمترین اعیاد آنها اعیاد مذهبی غدیر ,قربان و فطر به همراه مناسبت های دیگری همچون مبعث پیامبر (ص) نیمه شعبان و سالروز ولادت ائمه اطهار می باشد .

 شعر و موسیقی محلی

 موسیقی ایرانشهر طی سالیان دراز گرما بخش شادی و شور مردم این سامان بوده است  سازه هایی مثل قیچک ,رباب , بنجو , تمبورک ,و دهلک و سازهای ضربی مانند تشت و کوزه که خاص منطقه است وسعتی در خور توجه به موسیقی این خطه داده است . دهل و سرنا از دیگر ساز های رایج بویژه در منطقه دلگان رونق افزای جشن و سرور می باشد . از انواع موسیقی در شهرستان می توان  موسیقی های رزمی , مجلسی و عرفانی و حماسی را نام برد .

از استادان و هنرمندان بنام ایرانشهر می توان از استاد شیر محمد اسپندار نوازنده دونلی و غلامرسول دینار زهی خواننده و نوازنده موسیقی بلوچی و قادر بخش آبسالان شاعر معاصر نام برد .

 بازیهای محلی

تنوع و تعدد بازی های سنتی در بلوچستان گسترده است برخی از این بازیها عبارتند از تلکی , هپت سنگ , هدکان رو , لکرشانکی , سرسره بازی و ....

 

پوشاک

پوشش مردان و زنان بلوچ بسیار ساده و در عین حال زیبا و مناسب برای اقلیم بلوچستان  می باشد .عموما پوشاک مردان بلوچ شامل یک پیراهن بلندو شلوار گشاد  و بسیار پرچین به همراه دستار یا لنگی بردور سر می باشد . پوشاک زنان بلوچ نیز تقریبا مشابه پوشاک مردان است با این تفاوت که بخشهایی از سر آستین , سر پارچه و قسمت پیش و جلوی پیراهن را با قطعات پارچه با زیبا ترین نقش های بومی و محلی رنگارنگ  سوزن دوزی شده و تزئین نموده اند , رنگ و نقش این تزئینات سوزن دوزی شده در مناطق مختلف بلوچستان اندکی با هم متفاوت می باشد .

 

صنایع دستی و هنر های سنتی

 در بلوچستان در کنار زندگی متداول روز مره , دستان هنرمند زنان و مردان بلوچ دست ساخته ها و دست بافته های زیبایی را خلق می کنند که جهت استفاده خود و جهت فروش به نقاط دیگر صادر می شود . سوزن دوزی , تکه دوزی , بلوچی دوزی , گلیم , حصیر , سبد , زیور آلات سنتی  و البسه محلی از مشهورترین صنایع دستی و محصولات این شهرستان می باشد .

 سوزن دوزی

شاخص ترین هنر مردم بلوچستان سوزن دوزی می باشد این هنر که از هنر های پر سابقه و اصیل این منطقه است  عبارت است از نقش آفرینی زنان بلوچ با سوزن و نخ های رنگی بروی قطعه ای پارچه .سوزن دوزی مهمترین هنر زنان بلوچ است که با اندکی تغییر در نقش مایه ها در تمامی نقاط بلوچستان مشاهده می گردد .

 سفال گری

با توجه به پژوهش های باستان شنا سی انجام یافته در سایت های مهم باستانی  این شهرستان سابقه تولید  و استفاده از ظروف سفالی  به 7000 سال قبل باز می گردد . از مهمترین مناطق باستانی متعلق به هزاره های چهارم و سوم پیش از میلاد در شهرستان ایرانشهر می توان به سایت های باستانی چاه حسینی , خوراب , بمپور , دامن , اسپیدژ و چگردو و ... اشاره نمود  که در آن مجموعه ای متنوع از دهها هزار بقایای ریز سفالی با فرمهای گوناگون همچون کاسه , خمره , سبو , پیاله و کوزه و...

با خمیره های نخودی , قرمز و خاکستری منقوش و یا نقوش گیاهی جانوری و هندسی وجود دارد . نقش مایه عمده سفال ها ی بلوچستان را نقوش گیاهی و جانوری بومی و محلی همچون نقش نخل خرما , و نقوش حیواناتی همچون نقوش عقرب و پرندگان و.. . تشکیل می دهند .

 حصیر بافی

  از دیگر هنرهای دستی ایرانشهر  می توان به حصیر بافی ( بوریا بافی و پرده بافی ) اشاره نموده ، مواد اولیه حصیر از نوعی درخت وحشی خرما به نام داز که در کنار رود خانه ها می روید ، تهیه می گردد . از محصولات عمده آن می توان به زیر انداز سجاده ، پرده و سبد و... اشاره کرد .

جاذبه های تاریخی و طبیعی

پیشینه پژوهش های باستان شناختی شهرستان ایرانشهر :

شهرستان ایرانشهر بواسطه قرار گیری در شاه راه ارتباطی فرهنگ های بزرگ پیش از تاریخ منطقه ، در بردارنده مجموعه ای از کهن ترین ، با ارزش ترین و مهمترین سایت های باستانی و تاریخ می باشد .

با توجه به سابقه مطالعات باستان شناختی پژوهشگران و محققان داخلی و خارجی در اسپیدژ و چگرد مهمترین کانون های استقراری با فرهنگهای بمپور و جازموریان در منطقه شناسایی گردید که در نوع خود از نظر تنوع آثار و تکنیکهای فنی بکار رفته در هزاره های چهارم و سوم ق . م بی نظیر می باشد .

 

ساختمان بیت مقام معظم رهبری

 بنای یاد شده متعلق به آقای پرویز فاضلی بوده که در خیابان ولایت کوچه 18 واقع شده است  ملک مذکور در زمان رژیم ستم شاهی پذیرای مقام معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای بوده که معظم له دوران تبعید را در آنجا سپری نموده است .این مکان در سال 70 از سوی صاحب آن به عنوان یاد بودی از اقامت رهبر انقلاب به سازمان میراث فرهنگی اهدا شده است .

 

 قلعه ناصری

 این قلعه زیبا در مرکز شهر ایرانشهر واقع شده است و یکی از وسیعترین و در عین حال زیباترین قلعه منطقه محسوب می گردد . در گذشته از آن به عنوان مرکز حکمرانی ایالت بلوچستان استفاده می شده است .

ناصر الدوله فرمانروا حاکم وقت ایالت کرمان و بلوچستان پیشنهاد ساخت یک دژ نظامی عظیم را در محل فعلی شهر ایرانشهر (فهرج یا پهره قدیم ) به ناصر الدین شاه قاجار می دهد ، ناصر الدین شاه با ساخت قلعه در فهرج موافقت می نماید و بدین طریق کار ساخت قلعه در سال 1264 ه . ق توسط شخصی بنام استاد حسین معمار باشی کرمانی آغاز و پس از هفت سال به پایان رسید و از آن پس بنام قلعه ناصریه نامیده می شود .

پس از ساخت این قلعه عظیم و مستحکم مرکز حکمرانی بلوچستان از بمپور به ایرانشهر منتقل می گردد .

پس از استقرار دوست محمد خان این قلعه  با حکمرانی محلی این حاکم به قلعه دوست محمد خان نیز نامیده می شود .

 

 اسپیدژ

یکی از مهمترین کانون ها و مراکز استقرارمتعلق به دوران پیش از تاریخ و هزاره های سوم و دوم پیش از میلاد در شهرستان ایرانشهر اسپیدژ می باشد .

اسپیدژ در سال 1381  توسط سازمان میراث فرهنگی شناسایی و با شماره 6745 در فهرست آثار ملی کشور ثبت گردید .

گورستان اسپیدژ حدود 25 هکتار وسعت دارد  و آثار دو دوره متمایز دوره اسلامی و دوره پیش از تاریخ را در بر دارد . دوره اسلامی ان دارای قلعه سنگی , استحکامات سنگ چین و قبور آن می با شد .

آثار دوران پیش از تاریخ این بخش مربوط به دو دوره کوتاهتر زمانی , هزاره سوم قبل از میلاد  و عصر برنز و دیگری اواسط هزاره دوم قبل از میلاد و اواخر عصر برنز جدید و آغاز عصر آهن می باشد .

 

 بمپور

 بمپور واقع در 25 کیلومتری غرب ایرانشهر با دارا بودن 20 اثر مهم ( تپه پیش از تاریخ و قلعه تاریخی ) نقش مهمی را در روشن شدن زوایای تاریک تاریخ بلوچستان را در برهه ای از زمان دارا است . در خصوص وجه تسمیه بمپور برخی بر این عقیده اند که این شهر ساخته بهمن پسر اسفندیار است و نام اولیه آن بهمن پور بوده است که به تدریج بمپور شده است ولی در واقع آنرا از این رو بمپور می نامند که این قلعه تقریبا مشابه ارگ بم کرمان ولی در مقیاسی کوچکتر است .

برفراز تپه ای عظیم و مصنوعی احداث شده است زمان ساخت آن اگرچه دقیقا مشخص نیست ولی با توجه به سبک معماری و نحوه ساخت و برج و باروهای آن حداقل می بایست تاریخ ساخت آن به سده4 هجری باز گردد ولی با توجه به کاربرد های خشت های قطور و بزرگ با اندازه خشت های رایج دوره ساسا نی و همچنین شباهت  قلعه بمپور به بنا های دوره ساسانی منطقه از جمله قلعه دختر کرمان و ارگبم تاریخ ساخت آن می تواند به دوره ساسا نیان و قبل از اسلام نیز باز گردد ...

 

 جاذبه های طبیعی

 

 جاذبه های طبیعی و اقتصادی

شهرستان ایرانشهر به واسطه گستردگی و تنوع اقلیم دارای منابع طبیعی و اقتصادی گوناگونی می باشد که از مهمترین آنها می توان به منابع معدنی و انواع کانسار ها منابع و تولیدات کشاورزی همچون باغات نخیلات , صیفی جات و مرکبات و همچنین صنایع دستی و سنتی مانند گلیم بافی و حصیر بافی , سکه دوزی و آئینه دوزی و سفالگری و همچنین مشاغل صنعتی بازرگانی اشاره نمود .

 

 پوشش گیاهی

پوشش گیاهی مناطق مختلف کوهستانی و نیمه کوهستانی با مناطق جلگه ای و پست و هموار این شهرستان متفاوت می باشد انواع گونه های جنگلی داز ,کهور , کلیر ,چگرد , چش و کنار و ... را نام برد

علاوه بر گیاهان و درختچه های یاد شده گیاهانی همچون کلیر , مشکک , ریش بز , سداپ , بنگ دانه , وگون و درمنه و حنا , بارهنگ , پوته , اسپند و.... با مصارف دارویی نیز در این شهرستان می روید .

 

 چشمه آبگرم

در شهرستان ایرانشهر  9 چشمه آبگرم معدنی وجود دارد که معروفترین آنها چشمه آبگرم بزمان است . این چشمه در بخش بزمان در فاصله 100 کیلومتری شمال غربی ایرانشهر واقع شده است . چشمه آبگرم از شکاف سنگها بیرون می آید علت  گرمی آب فعالیت های آتشفشان است که  دمای آب 5/35 درجه است .

 

 رود خانه دامن

رود خانه زیبای دامن که از مجاورت روستایی به همین نام میگذرد که از دیگر مواهب طبیعی بکر منطقه بلوچستان به شمار می رود که مناظری بدیع و دل پذیر از ترکیب نخلستان های صبور و سر افراز و شالیزار خرم و پر بار را یکجا پدید آورده است

 

شنبه نهم دی ۱۳۹۱

 

          عکسهایی از دانشگاه ولایت ایرانشهر

نویسنده : محمدجميل برهانزهي

موضوع :


خوابگاه چهارطبقه(خواهران)

سوله ورزشی

آلاچیق

کتابخانه

 

مسجد

آب نما

گلخانه

 

 

شنبه نهم دی ۱۳۹۱

 

          دانشگاه ولايت ايرانشهر

نویسنده : محمدجميل برهانزهي

موضوع :


دانشگاه ولایت ایرانشهر در سال ١٣٧٣ تاسیس گردید و در حال حاضر پذیرای دانشجویان در رشته های زبان انگلیسی ، ریاضی ، مدیریت ، عمران ، تاریخ ، زبانهای باستانی ، ادبیات فارسی و دیگر رشته ها می باشد .این دانشگاه در سال 1385 از دانشگاه زاهدان جدا و مستقل شد . نام این دانشگاه هم در سال 1390 از دانشگاه ایرانشهر به دانشگاه ولایت تغییر یافت .
 

چهارشنبه دوم آذر ۱۳۹۰

 

مطالب گذشته

·

کلیپ معرفی دانشگاه ولایت ایرانشهر ارسال در : پنجشنبه یکم مرداد ۱۳۹۴17:21

·

تقويم آموزشي نيمسال اول سال تحصيلي 93-92 ارسال در : سه شنبه دوازدهم شهریور ۱۳۹۲10:32

·

سیستم ها ارسال در : شنبه نهم دی ۱۳۹۱10:47

·

دانشکده ها ارسال در : شنبه نهم دی ۱۳۹۱10:44

·

معاونت ها ارسال در : شنبه نهم دی ۱۳۹۱10:40

·

حوزه ریاست ارسال در : شنبه نهم دی ۱۳۹۱10:36

·

درباره ایرانشهر ارسال در : شنبه نهم دی ۱۳۹۱10:30

·

عکسهایی از دانشگاه ولایت ایرانشهر ارسال در : شنبه نهم دی ۱۳۹۱10:24

·

دانشگاه ولايت ايرانشهر ارسال در : چهارشنبه دوم آذر ۱۳۹۰11:22
اين وبلاگ حاوي مطالب واخبار درمورد دانشگاه ولايت ايرانشهر ميباشدكه توسط اينجانب محمدجميل برهانزهي دانشجوي رشته زبان وادبيات فارسي تهيه گرديده است.ازدوستاني كه به اين وبلاگ مراجعه ميكنند تقاضا دارم كه بانظر دادن به مطالب اين وبلاگ بنده را در ارائه بهتر مطالب واخباركمك نمايند.باتشكر